Yixue Zhao

Yixue Zhao

48 Followers

Professional dreamer 💭 & writer 📜 & thinker 🤔…? Also known as researcher 👩‍🏫👩‍💻♾️ PhD in CS from USC 👩‍🎓 She/Her https://people.cs.umass.edu/~yixuezhao